Firma BVM alarm systém je spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná hlavne na služby v oblasti zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objektea v jeho okolí . Vyškolení pracovníci, ktorí sa zaoberali problematikou ochrany objektov pomocou zabezpečovacích a strážiacich systémov sa v roku 1991 rozhodli vytvoriť vlastnú firmu, ktorej zameraním je poskytovanie služieb v tejto oblasti na vysokej profesionálnej úrovni s použitím takých prvkov, ktoré sú na vysokej technickej úrovni a zároveň spĺňajú normy a predpisy kriminalistického ústavu Slovenskej republiky. K poskytovaniu služieb (montáž, servis, revízie zariadení) patrí nevyhnutne aj záručný a pozáručný servis, ktorý poskytujeme našim zákazníkom. Dobu odstránenia závady na zariadeniach zabezpečujeme od 12 do 48 hodín po nahlásení vady alebo iného technického nedostatku.

Medzi našich klientov , ktorí využívajú naše služby patria :
-majitelia rodinných domov a chát
-obchodné prevádzky
-správcovia kultúrnych a historických pamiatok
-podniky a továrne
-sporiteľne a banky
-poisťovne
-čerpacie stanice a autosalóny
-školy , učilištia a fakulty
-lekárne a zdravotnícke zariadenia